Home

AVB meetup / group

Organische groei van lokale bitcoiners die zich verenigen is absoluut nodig. We steunen initiatieven hieromtrent, maar momenteel is dit vanaf April 2024 niet langer een activiteit die we kunnen organiseten bij AVBpodcast. Voorlopig zijn deze activiteiten dus beperkt tot puur de online telegram groep chat.

Online kanalen van AVB zelf:

AVB Telegram groep (nieuws, info, updates, occasionele discussies in groep)

AVB Telegram chat groep

Voorlopig STOPgezet: AVB meetups and IRL groups

Bitcoiners in en rond Deurne, Antwerpen de "21 2100 groep"

https://allesvoorbitcoin.be/2100/

Of via Flockstr Flockstr)


Andere organisaties waar we de meetups van bijwonen / steunen :

Current Meetups:

Past Meetup

Bitcoin Atlantis

  • Bitcoin Amsterdam halving "party"
  • 21 2100