Alles Voor Bitcoin Logo

Alles Voor Bitcoin.be&.com

Home

Bitcoin barometer (bitcoin vs. Vlaamse beurstips

DeHier houden we een overzicht bij van beurs en beleggingstips die door bekende experten in de Vlaamse media werden gegeven.
We plaatsen er telkens een jaar opvolging bij, om het daarna om de paar maanden een update te geven. We vergelijken telkens tussen bitcoin, de S&P500 index en enkele andere beleggingen als benchmark. Dit is puur educatief, en volgt de cijfers uit het verleden op (de voorbije maanden/jaren). Het is enkel bedoelt om er van te leren, met de cijfers die voortkomen uit de performantie. In de bijbehorende google sheets, kan iedereen desnoods zelf de herberekening maken of deze cijfers zelf opvolgen en er over leren.

We willen u erop wijzen dat onze website geen financieel advies biedt en geen professionele hulp biedt bij beleggingsvragen. Wij beantwoorden geen vragen over beleggingen in welke vorm dan ook en zijn niet verantwoordelijk voor hoe de verstrekte educatieve informatie door anderen of bezoekers van onze site wordt gebruikt of geïnterpreteerd. Het is belangrijk op te merken dat de valuta waarover gesproken wordt virtueel zijn, maar de risico's die ermee gepaard gaan, reëel. De enige garantie in de wereld van cryptocurrency is het risico zelf. We doen afstand van elke aansprakelijkheid voor eventuele nadelige erkenning en/of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie die op onze website wordt verstrekt. Bezoekers wordt ten zeerste aangeraden om steeds hun eigen onderzoek te doen en professioneel advies in te winnen voordat ze financiële beslissingen nemen. Donate

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, with attribution to the author.