Here's your HTML code with the h2 titles changed to dark orange color: ```html Alles Voor Bitcoin

Alles Voor Bitcoin.be&.com

Apps, service die wij goedkeuren*

* onder voorbehoud uiteraard alles wordt nagekeken op eerlijkheid voor zover mogelijk, we kiezen apps die iets bij brengen, aanleren en zelf-custody (eigen keys hebben) hoog in het vaandel dragen. Zelfs dan nog, moet je ZELF ook altijd nakijken wat je doet uiteraard.


[Pocket App]

Get the app: https://pocketbitcoin.com/ via @PocketBitcoin Een DCA app waar je Euro > bitcoin spaart aan een 1,5% fee rate (onze code: MAT4HX )

[Yzer.io]

https://yzer.io/ Deze app educeert over bitcoin, en heeft heel, heel veel lessen en goede informatie over de werking van bitcoin. Ideall voor nieuwe mensen, of mensen die nog willen bij leren. Gebruik onze code: ZQZN38P (zo krijg je 50 sats gratis!)

[Electrum]

https://electrum.org/#download De beste import en wallet tool, al jaren is electrum : hou het up to date en gebruik je BIP-39 seed phrase hier mee

[BIP-39 mnemonic tools (iancoleman)]

https://iancoleman.io/bip39/ De beste off-line tool om je adressen en mnemonic te vinden in bitcoin , of zelfs nieuwe wallet seed phrases te maken zonder dure tech of hardware

[Stike]

https://strike.me/ Dit is een handige, snelle manier om ofwel cash (euro) naar bitcion (Lightning Network) of omgekeerd om te zetten en aan elkaar te betalen. Het is full KYC, dus ook volledig conform de Europese wetgeving inzake financiële handelingen. Werkt als een middleman, maar dan voor Lightning betalingen

[mutiny wallet]

https://www.mutinywallet.com Dit is een in-brower en app lighting wallet (zelf custody). Met ingebouwde fediment federation en veel meer. Dit is wel voor iets meer gevorderde bitcoin gebruikers naar onze mening: gebruik op eigen risico!!

[walletsrecovery]

https://walletsrecovery.org/ Dit is een vrij uitgebreide oplijsting van alle manieren om bestaande (en intussen niet meer bestaande) wallets hun inhoud terug te halen. Dit zijn alle recovery tools en procedures voor zowat eender welke wallet (hardware, software, lighting...)We willen u erop wijzen dat onze website geen financieel advies biedt en geen professionele hulp biedt bij beleggingsvragen. Wij beantwoorden geen vragen over beleggingen in welke vorm dan ook en zijn niet verantwoordelijk voor hoe de verstrekte educatieve informatie door anderen of bezoekers van onze site wordt gebruikt of geïnterpreteerd.
Het is belangrijk op te merken dat de valuta waarover gesproken wordt virtueel zijn, maar de risico's die ermee gepaard gaan, reëel zijn. De enige garantie in de wereld van cryptocurrency is het risico zelf.
We doen afstand van elke aansprakelijkheid voor eventuele nadelige erkenning en/of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie die op onze website wordt verstrekt. Bezoekers wordt ten zeerste aangeraden om steeds hun eigen onderzoek te doen en professioneel advies in te winnen voordat ze financiële beslissingen nemen. Alles op deze website is ter educatie, wij zijn absoluut geen financieel adviseurs of goeroes die u vertellen wat u moet doen of laten. Wie dat toch zo opvat, is een oen.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, with attribution to the author.